Priene
Priene Nerede

Priene Sökenin Güney Batısında uzanan Güllübahçe köyünü hemen geçince Samsun Dağı yamacında kurulu bir antik şehirdir. 

Priene şehrinin Kuzeyinde Samsun Dağının bir kale gibi yükselen sarp kayalıkları, Güneydinde Menderes Vadisi, Doğusunda ise Beş Parmak Dağları bulunur ve şehir günümüzde denizden 16 km içeridedir.