Priene
Demeter Tapınağı

Demeter Tapınağı Priene kurulurken inşaa edilmiş ve doğurganlık tanrıçası olan Demeter’e ithaf edilmiştir. Akropolün dik yamaçlarının altında teras üzerine kuruludur. 45,5 m uzunluğunda ve 17,75 m genişliğinde bir alanı kapsar. Girişi doğuda olmak üzere doğu batı yönünde uzanır. 

Demeter tapınağı dışa doğru olan tapınaklardan farklıdır. Tapınağın giriş kapısının önünde 2 tane rahibe heykeli bulunurdu. Bronz olan heykel rahibe Timonasa’yı, mermer olan ve şuanda Berlin’de Bergama müzesinde sergilenen heykel de rahibe Nikesso’yu simgeliyordu. Bu rahibeler Demeter ve kızının baş rahibeleriydi. Tapınağın girişinin güneyinde rahibelerin ve tapınak görevlilerinin kaldığı basit küçük evler vardı. 

Tanrıçaya sunulan adaklık hayvanların kanları tapınağın dışında kalan kutsal yolun daralan yeri ile giriş salonu arasındaki kurban deliğinde toplanırdı. Kurban sunumlarının içinde Demeter’in elinde mısır demeti tutan heykelciği bulunmuştur. Bu heykelciğin aynısı kabartma olarak Priene sikkelerinde de görülmektedir.