Priene
Büyük Iskender’in Evi

Kibele Tapınağının hemen doğu tarafında Büyük Iskender’in evi vardı. Bu evin sadece beyaz kıyafetlerle girilebilen kült odalarıyla çevrili geniş bir avlusu vardı. Büyük Iskender’in Milet kuşatması sırasında MÖ 334 de bu evde yaşadığı düşünülmektedir. Buyuk Iskender’in Athena Tapınağı için yaptığı yardımlardan dolayı Prieneliler bu evi Iskender’e şükranlarını sunabilecekleri ve dua edebilecekleri bir ibadethaneye çevirmişlerdir. Bulunan bir yazıtta Priene’de Büyük Iskender’e ithaf edilmiş kutsal bir alan olduğu yazılıdır. MÖ 130 da şehrin ileri gelen zenginlerinin bağışları ile toplanan 1000 drahmi tapınağın tamirinde kullanılmıştır.

Iskender’in evinin planı diğer evlerinkinden farklı değildir. Evin ufak odalarının birinde kurban masası bulunmuştur. Bu evde bulunan ve Berlin’deki müzeye götürülen heykelde Hellen döneminin karakteristik özellikleri net bir şekilde görülebilir.