Priene
Akropol Tapınağı

Gözetleme kuleleri ve duvarlarla çevrili olan akropol şehrin kuzeyindedir. Bu yerleşim çok dik bir dağın tepesindedir. Şehir ile akropol arasındaki bağlantı bu dağdaki taş yamaçlara oyularak yapılmış merdivenlerle sağlanıyordu. Basamaklar 5m genişliğinde ve 12m uzunluğunda bir platform olarak  düzleştirilmiştir. 

Merdivenlerin batısında hafif kabartmalar şeklinde Hermes figürlerinin ve adak yazılarının sergilendiği oyuklar ile Heykel kaidesi olarak kullanılmak üzere kayalardan yontulmuş parçalar görülebilir.