Priene
Mısır Tanrıları Tapınağı

Mısır Tanrıları tapınağı Priene’de Hellen döneminde inşaa edilmiştir. Sunağın taş işçiliği ve yazıtlardaki taş işçiliği bu tapınağın inşaasının MÖ 3.yy da yapıldığının kanıtıdır. Tiyatronun güneyindeki teras üzerine kurulmuş olan bu tapınak Athena Caddesinin de güneyinde kalır. Harika bir taş işçiliği ile inşaa edilmiş olan 5m yüksekliğindeki duvar ile desteklenen teras tapınağı taşır. Tapınak 14,60 m uzunluğunda, 7,31m genişliğindedir ve sunak 1,73m yüksekliğindedir. 

Tapınağın Mısır Tanrılarına ithaf edildiği burada bulunmuş olan bir yazıttan anlaşılmıştır. Bu yazıtta Isıs, Serapis, Osiris, Anubis ve Harpocrates gibi Mısır tanrılarının adları geçmektedir. Tapınak girişinin duvarındaki yazıta ve kültteki detaylı bilgiye göre ayinler Mısır rahibi ya da Isıs tarafından yönetilmekteydi. Eğer kurallar ihlal edilmezse cezalar 100 drahmi azaltılıyordu. Ancak Priene halkı bu geleneklere pek alışkın değildi. 

Mısır Tanrılarının Priene’ye gelişleri iki şekilde açıklanabilir. Ya Kral II.Potelemy’nin Ege sahillerini Mısır egemenliğine geçirmeye çalıştığı zamanlarda yapılan Leodikya savaşı sırasında (MÖ 246-241), ya da Priene ile Mısır arasında süregelen ticaretler sırasında zengin bir Mısırlı tüccarın bu kutsal yeri Mısırlı tanrılara ithaf etmesiyle Mısır Tanrılarını Prieneliler tanımış oldu.