Priene
Tiyatro

Hellen dünyasının günümüze ulaşan en güzel tiyatrosu Priene’dedir. Şehrin kuzey tarafında MÖ 4.yy da inşaa edilmiştir. Su ya da civa saati olduğu düşünülen yapının varlığından dolayı bu tiyatronun siyasi toplantılar için de kullanıldığına inanılır.  Yapı birçok hasara ve yapılan değişikliklere rağmen hala görünüşte tipik Yunan tiyatrosu özelliklerini taşımaktadır.

Yapı hala sahne binası, oturma alanları ve sahne arkasındaki yapıları muhafaza eder. Oturma alanı 50 sıradan oluşan 5000 kişilik kapasiteye sahipti. Genellikle tiyatrodaki her türlü toplantı ilk olarak şarap tanrısı Diyonizos a kurban sunma töreniyle başlardı. Bu törenden sonra diyaloglar başlatılırdı.

MÖ 2.yy da sahne binasının önüne bir ön sahne eklenmiştir. Bu çok güzel korunmuş olan ön sahne 21m uzunluğunda 2,74 m genişliğinde 2,70 m yüksekliğindedir. Ön sahnedeki iç kısımda ve ön taraftaki sütunlar birbirlerine kiriş ile bağlı bir şekilde dizilidirler. Sahne bölümü, Tiyatro caddesine ve ön sahneye açılan kapıları olan dikdörtgen şekildeki soyunma odaları alanını da kapsar. Bu iki sahne binası 18,41 m uzunluğunda 5,82m genişliğindedir. Her kat 3er odadan oluşur. Ortadaki orkestra denilen bölüm topraktır ve 5 adet mermer koltukla çevrilidir. Mermer koltuklar birbirlerine farklı mesafelerdedirler. 

Roma döneminde sahne binası oturma alanlarının en arka tarafındaki mermerler kullanılarak yeniden yapılandırılmıştır. Oturma alanları ve sahne binası arasında kalan alanda Parado denilen 2 adet giriş kapısı bulunmalıdır ancak buradaki taşlar sahne binasının inşaasında kullanıldığı için Roma döneminde demir parmaklıklarla kapatılmıştır.

Burada Tiyatroyu destekleyen duvarlarda muhteşem taş işçiliği örnekleri bulunmaktadır. Bu duvarların aşağı tarafında orkestraya bağlantının olduğu yerde kare şekilli kaideler bulunur. Bu kaidelerde heykeltraş Cleandrus’un yaptığı bronz heykeller bulunurdu. Bu heykellerin Tanrı Zeus ve Priene halkına ithaf edildiği bilinmektedir.