Priene
Yukarı Spor Salonu

Roma ve Bizans dönemlerinde süregelen büyük değişiklikler nedeni ile bir bina inşaa etmek zordu. Bu spor salonu şehrin kuruluş yılı olan MÖ 4.yy da tiyatro ile meclis binası arasında inşaa edilmişti. 

Burası sütünlarla avluyu çevreleyen odalardan oluşuyordu. Günümüzde sadece güney ve doğudaki dış duvarlar,batıdaki giriş kapısının kalıntıları ve avludaki kurban sunağı görülmektedir.

Roma Imparatorluğu üyelerine ait olduğu bilinen küçük tapınak avlunun kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Bu tapınağın doğusunda Bizans dönemine ait bir havuz uzanmaktadır.