Priene
Priene Evleri

Priene deki evler günümüze ulaşabilmiş olan basit Hellen dönemi evleridir. Çoğu kazılar sonucunda ortaya çıkarılan, yüzyıllar boyunca kullanılmış olan bu evler günümüzde sivil mimari hakkında bizlere bilgi veren çok değerli yapılardır. 

Evlere giriş anacaddeden kapılarla uzun ve dar olan koridorlardan geçilerek sağlanırdı. Evlerin caddeye bakan taraflarında genellikle pencere yada kapı yoktur. Caddeye bakan ev duvarları moloz ve çamurdan yapılmış kare planlı bloklardan oluşuyordu. Bazı duvarların alt kısımları sıva ile sıvanarak mermer görünümü verilirdi. Renkli mozaik ve duvar boyaları olan evler Efes ve Pompei’de vardır.

Evlerin ortasında farklı boyutta odaların kapı ve pencerelerinnin açıldığı avlu bulunurdu. Bu kapı ve pencerelerle ışık ve hava sirkülasyonu sağlanıyordu. Evlerin en geniş odası herzaman misafir odasıydı ve bu oda her zaman güneye bakardı giriş salonu bu odayı avludan ayırırdı. Bu misafir odasının hemen yanında genellikle 2 yatak odası bulunurdu.  Avluda ihtiyaca göre sayısı değişen, bölmelerle ayrılmış mutfak hamam gibi evin diğer yapıları bulunurdu.

Kazılar sırasında bu evlerde sayısız ev eşyası bulunmuştur. Bunlara örnek olarak bronz karyolalar, mermer masalar,  ocaklar, demir ve bronz kap kaçaklar, kandiller, sikkeler, pişmiş topraktan yapılmiş çanak çömlekler, normal boyda küvetler ve heykeller verilebilir. Bunların çoğu bazı değişikliklerle sonradan peristilli evlere dönüştürülen ilk olarak MÖ 4.yy da inşaa edilmiş hatta bir tanesi Athena Tapınağı’nın kuzey batı köşesini işgal etmiş olan Tiyatro Caddesindeki eve ve diğer evlere aittir. Bu Athena Tapınağının kuzeybatı köşesini işgal eden ev Priene’nin en geniş ve en iyi korunmuş evidir. Bu evin çok önemli bir kişiye ait olduğu düşünülmektedir. Evdeki sunak Zeus’a ithaf edilmiştir ve bu da evin ilk sahibinin dönemin tüm festival ve törenlerinin masraflarını karşılayan çok zengin bir kişi olan Stephanephorus olduğunu gösterir.