Priene
4.yy da Priene
4.yy da Priene

MÖ 350 de Priene şehrinin yeniden kurulduğuna inanılır. Bu yeni şehir artık bir liman şehri değildir. Denize ulaşım Naulochos limanı kullanılarak sağlanıyordu. Şehir yeniden Miletli mimar Hippodamus tarafından geliştirilmiş olan ızgara plana uygun olarak inşaa edilmiştir. 

Kuzey’den Güney’e doğru yapılan kazılar sonucunda Athena Caddesi, Tiyatro Caddesi, Güney Kapı Caddesi, Ana Cadde olan Batı Kapısı Caddeleri bulunmuştur. Bu caddelerde tapınaklar, marketler, spor salonları, meclis binası gibi şehrin merkezinde kurulu olan yapılar kazılmış ve halkın ziyaretine açılmıştır.

Şehrin 3 ana kapısından biri Batı’da diğer ikisi ise Doğu’dadır. Tiyatro Caddesinin kuzey doğusunda bulunan Batı Kapısı Priene şehrinin ana girişidir. Batı Kapısı şehrin en geniş caddesine açılan kapıdır. 

Şehrin suyu Samsun Dağı’ndaki su kaynaklarından taşınırdı. Şehrin Kuzeybatısındaki su depolarına su kemerleri ile sular taşınırdı. Kilden yapılmış su boruları ile şehrin çeşmelerine su dağıtılırdı.