Priene
Sunak

MÖ 2.yy ortalarında inşa edilen tapınağın doğu tarafında sunak bulunurdu. Bu sunak Bergama’daki Zeus sunağının benzer bir modeli olup sütunlu bir revak ile çevriliydi. Mabedin girişi ya da anıtsal kapının az ilersinde MÖ 1.yy a tarihlenen önlü arkalı 4 adet sütun bulunur. 

Sunağın süslü kapartmalarında tanrılar ile devlerin savaşı betimlenmiştir. Binanın inşaası sırasında sunağın önü taşlarla döşenmiş ve dor usulü sütunlu revak 7m yüksekliğindeki terasın üzerinde tapınağın güneyinde inşaa edilmiştir. Menderes vadisine bakan bu 32 sütunlu revak 78,40m uzunluğunda idi. Bu sütunlu revak boyunca insanlar günlük işlerini görür, vadiyi ve denizi izler aynı zamanda yürüyüş yaparlardı. Bu sütunlu revağın hemen arka yüzünde tapınak bulunmaktaydı.