Priene
Zeus Tapınağı

Priene’deki Zeus tapınağı Iyon tarzda 8,5m genişliğinde ve 13,5 m uzunluğunda inşaa edilmişti. Athena tapınağının ufak bir kopyası idi. Mimari özelliklerinin benzerliğinden dolayı bu tapınağı da ünlü mimar Pythius’un inşaa ettiğine inanılmaktadır.

Tapınağın inşaası MÖ 33 de başlar ve MÖ 3.yy ın başında Zeus ile Athena onuruna her sene adak sunumlarının ve festivallerin düzenlendiği dönemde tamamlanır.  

Tapınağın doğusunda yani önünde 4,76 x 3,57 m ölçülerinde sunak kalıntıları vardır. Kuzey doğusunda ise Bizans döneminde inşaa edilmiş olan kale ve ona bitişik yapılmış kilisenin kalıntıları görülmektedir.  

Oldukça geniş olan Tapınağın iç odasında günümüz arkeologlarının Kutsal yol dediği yerde Zeus ile Heranın heykelleri bulunuyordu.